De aanlegwerkzaamheden van de binnentuin bij zorgcentrum Simnia in Domburg zijn in volle gang.