ISO

ISO 9001 is de internationale erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Kiwa heeft vastgesteld dat het door Braber groenvoorziening B.V. gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan NEN-EN-ISO 9001:2015. Dit betekent dat Braber met het ISO 9001 certificaat aantoont de wensen van de klant te vervullen. Het certificaat is geldig tot 15 december 2026.

ISO certificaat

VCA**

VCA** staat voor Veiligheids Checklist Aannemers en is een algemeen certificatieprogramma voor aannemers die risicovol werk verrichten. Braber groenvoorziening ontving dit certificaat, omdat medewerkers voldoende kennis hebben van veiligheid, gezondheid en milieu. Het certificaat is geldig tot 15 december 2026.

VCA** certificaat

Erkend Leerbedrijf

SBB verklaart dat Braber groenvoorziening B.V. voldoet aan de criteria gesteld in het Erkenningsregelement voor leerbedrijven in de domeinen voedsel en leefomgeving. Braber groenvoorziening is geschikt voor het verzorgen van praktijklessen in de middelbare beroepsopleidingen voor (deel)kwalificaties die zijn overeengekomen, zoals bedoeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs artikel 7.2.10. De erkenning is geldig in combinatie met vermelding in het register van leerbedrijven van SBB op internet.

SBB certificaat

Groenkeur

Dit keurmerk is een hulpmiddel om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen. Het wordt gezien als een veeleisend keurmerk binnen de groene sector. Kiwa heeft vastgesteld het door Braber gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem en toepassingen voldoen aan de Groenkeur BRL Groenvoorziening 2016. Aanleg onderhoud en ontwerp van groenvoorzieningen van openbare- of semi-openbare ruimten, terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen, landschappen en op of langs (water)wegen en degelijke. De erkenning is geldig tot 15 december 2026.

Groenkeur certificaat

PSO

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren.

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

PSO certificaat

VHG

Braber groenvoorziening is lid van de VHG. Dit is een belangenbehartiger en adviseur van groene ondernemers.

Bezoek VHG

TRI

TRI groei in groen is de organisatie die BBL/BOL leerlingen ondersteunt in het volgen en behalen van hun opleiding. Ondersteuning in het vinden en met name houden van werk bij een erkend leerbedrijf en hen begeleiden waar nodig in relatie tot school en/of werk.

Bezoek TRI