Al drie jaar gebruiken we de milieubarometer. Zo krijgen we inzicht in onze CO2-uitstoot.
 
Uit de barometer blijkt dat de meeste CO2-uitstoot binnen ons bedrijf afkomstig is van diesel voor mobiele werktuigen. Denk hierbij aan diesel, benzine, LPG, etc.
 
We hebben ons voorbereid op de certificering voor de CO2-prestatieladder. De audit is aankomende week.
 
Vol trots en goede moed zijn we inmiddels aan de slag om CO2 te reduceren. Het plan van aanpak hebben wij op onze website gepubliceerd.
 
Neem je een kijkje? https://www.brabergroen.nl/co2-prestatieladder/